Điểm cung cấp dịch vụ viễn thông

Dịch vụ các điểm ủy quyền sim thẻ triển khai theo dự án phát triển điểm cung cấp dịch vụ viễn thông theo Nghị định 49/2017/NĐ-CP từ các điểm bán lẻ tại cả 3 miền Bắc, Trung, Nam của Vinaphone.

Dịch vụ bảo hiểm

PTI hiện có 52 công ty thành viên và mạng lưới phục vụ khách hàng tại 10.800 bưu điện, bưu cục trên toàn quốc. Thông qua của Bưu điện Việt Nam, PTI tự hào là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có mạng lưới bán hàng và phục vụ khách hàng lớn nhất thị trường